تبلیغات
black_roz - من یه ادمم
من یه ادمم
شاخ  نیستم............چون گاو نیست
.
.
.
.
.
.
خاص نیستم.........چون عقده ای نیستم
.
.
.
.
.
.
من یه ادمم. ........که خعلیام نیست
.
.
.
.
.
.
.
و حالا موقع یچیزیه اگه گفتید چی؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بله...بله  درست حدس  زدید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نننننننننننطظظظظرررررررر

[ پنجشنبه 24 خرداد 1397 ] [ 04:45 ق.ظ ] [ ☠ 東京喰種☯ ] [ نظر خوجله () ]
آخرین مطالب