منم منم گندم طلا خوجل وبلا*-*

متن شاخ تکست خاص

پنجشنبه 11 مرداد 1397 11:38 ب.ظ

نویسنده این مطلب: مِــــلــیــოεℓɨkムــڪآ
بـهـ ادامــهـ بـرؤ
کـآمنتـ فراموشـ نـشـهـ

 ✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

 

این قآنونِ زندگی مــَــنه

بـودے ، نــوش

نـَبودی ، فــَــرآموش ..

.

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘.

.

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

هه! 22 اس ام اس و جملات مغرورانه

در مــوردم نــظر “نَــده”…

چــون ایــن روزا حـــالــم “بَــده”…!

خَــشِـن بـشـم “بَـــــــــد” مـیـــبـیــنی…

بــهتـــره “نــزدیـکـ” نـشـیـنی…!

ســنگــیـنهـ “هـضـــم مَــن” بــرات…

“بِــکـش کـــنـآر” مِـــرســی فَــداتـ…!

اولویت “غـــــرورمـــــه“…

چــون “هَـــمـه ی وجــودَمـه”…!

مـــن ایــــن “بـــالـــآم” تــو اون “پــایـیــن”…

بــکـش “کِــنار”فَـقــط هَــمیــن………..!

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.


مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی هَــستم

اَمــا

تـــــــو هَـــدف با ارزشــے واسه جَــــنگــــیدن نیســـتـے

.

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘.

.

هر چقدم به خودت برسی

بآز به من نمیرسی

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

اونی که از من گذشت واسه من درگذشت

پس روحش شاد و یادش فراموش …

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

↩ من ↪ سه نفرم….

✖ خودم ✖

✖ غرورم ✖

✖ اونروی سگم ✖

.
✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘
.

.

مهـــربونیمــــو

با

ضــعفــم

اشـتبـــــاه نگیـــر

ســـرد بشم

حتــی اگه خودتــــو اتیــــش بزنـــــی

گـــــرم نمیشم

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

هـــــر چقـــدر کــه “تـــــــو” جـــذابـــی..،

مــــــن دو بــرابــرش “مـغـــــرورمـــــ …

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

ﻣـَﻦ ﻫـَﺮﮐــَـﺴے ﻧـﯿﺴـﺘـَمـ ﮐـ ه

ﻫـَﺮﮐـَﺴے ﺑــیـآد ســَـﻤـتم

.
✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘
.

.

ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺩﯾـﺪﻧﯿـﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑَـﺮﺧﻮﺭﺩ

ﺳــَﻨﮕﯿـﻨﻢ ﺳـﺒُﮑﺖ ﻣﯿـﮑﻨﻢ

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

.

اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری

نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی …✘

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

عـ ـمو فـ ـدا هـ ـی سیـ ـنگـل سیـ ـنگـل نکـ ـن

مــ ـن سیـ ــنگلـ ـترم امـ ـ ـا سـ ـنگـ ـینـ ـتـ ـرم

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

دُرسته هیچے نیستَم

وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه

بـــــے بـــــے چیه؟

آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم

تو که دیگه جایه خود دارى

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

من از اوناشم

که بگــــے نکــن میکنم

بگـــــے بکن هم میکنم

هـــــــیچکـــَس تو دنیا نمیتونه واســـه من تعیین تکلیف کنه

.
✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘
.

.

نه اینکه مغـــــــــــــــــرور باشم نه…

ولــــــــی لـــیــاقـــت مـــیــــخـــواد

رو گــــوشـــــــــی بــــــعضــــــیا بــــــزنــــــه :

You have 1 newmassag from …………

.
✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘
.

.

ببین باشـــــی هستــــــم

نباشـــــــی هســــتن

تــازهـ …… بـــودی هـــــم بـــودن ،امــــا مــــن نخــــــواستــــم …….

پـــس فکـــــر نکـــــن یــــهـ ســـــری آدم مثـــل خـــــودتــــ

دورتــــو گـــرفتــــن خیلـــــــی شـــاخــــــی !

.

.
✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘
.

مَــــن

دوتــ ـا دَنـــ ــدَم

خـــــوب کـــار میکُنـه. . .

یکــــی دَنـ ـده چَپَـــــم

یکــ ـی دَنــ ـده لَجَــــم ترُمـُــــز و کِـــلاج هم نداریــــم؛

فـَـــــقَــــط گــــاز…!

.
✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘
.

.

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ

ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ

ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ…

.

.
✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘
.

◀جاى گذشته ام و ادماش▶

↙زیر پاهامه

که ازش رد بشم و برم بالا

که زیر پا هام له بشن

.

.✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

.

اول هُشــــــــدار✔

بـَــــعد

کُشتـــــــــــــار ✘

این سیاست منــــــــــه!
دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 مرداد 1397 11:47 ب.ظکد تغییر شکل عکس ها

پشتیبانی