تبلیغات
black_roz - heh
heh

هـــ ــــر چـــ ـــﮧ بـــ ــی وفـــ ــایــ ــی کــ ـــرد ... 

بـ ـﮧ دلـــــ♥ـــــخـ ــوشـــ ــی بــ ــودنــ ــش بــ ــا خــ ــود گــ ــفــ ــتــ ــم ... 

ایــ ــن نــ ــیــ ــز بــ ــگــ ــذرد ..! 

لــ ــعــ ــنــ ــت بــ ــﮧ مــ ــن .... 

کــ ــﮧ حــ ــتــ ــی یــ ــک بــ ــار بــ ــا خــ ــود نــ ــگــ ــفــ ــتــ ــم 

او نــ ــیـ ــز بــ ــگــ ــذرد...
###################

[ پنجشنبه 11 مرداد 1397 ] [ 08:59 ب.ظ ] [ ☠ 東京喰種☯ ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب